Ernesto Valente M. Faema Tag

 Istorija nastanka espreso kafe:

1901 - Luigi Bezzera u Italiji  priprema planove za korišćenje vodene pare pod pritiskom kod kafemata. 1905 - Desiderio Pavoni na osnovu tih planova započinje serijsku proizvodnju. Zbog visoke performance kafemata donosi mogućnost pravljenja espresso kafe jedan za drugim, dok u kvalitetu između kafe nema variranja. Sa ovim je stvorio mogućnost da barista ponudi kafu svojim gostima uvek istog kvaliteta.